Start
Nachrichten
Fuhrpark
Fotoserien
Blickpunkt
Start > Buswerbung > 2008-03

Fahrzeug: Kremers HS-KR 31
Werbung: Wicht-Holzland
Werbeart: Großflächenwerbung
Sichtung: 28.03.2008
Fotograf: Jürgen Müller
 
 
   
 

Fahrzeug: west 9304, 9305
Werbung: Euregionale 2008 / "Jeannies Geheimnis"
Werbeart: Großflächenwerbung (ohne Front)
Sichtung: 26.03.2008
Fotograf: Jürgen Müller
 
 
   
   
 

Fahrzeug: DKB 22
Werbung: Autohaus Schäfer
Werbeart: Neutralisierung
Sichtung: 22.03.2008
Fotograf: Jürgen Müller
 
 
     
 

Fahrzeug: west 0502
Werbung: Baustoffe Pötter
Werbeart: Streifenwerbung
Sichtung: 11.03.2008
Fotograf: Jürgen Müller
 
 
   
 

 
   
2010
[01] [02] [03] [04] [05] [06]
 
[07] [08] [09] [10] [11] [12]
   
   
2009
[01] [02] [03] [04] [05] [06]
 
[07] [08] [09] [10] [11] [12]
   
   
2008 [01] [02] [03] [04] [05] [06]
  [07] [08] [09] [10] [11] [12]
   
   
2007 [01] [02] [03] [04] [05] [06]
  [07] [08] [09] [10] [11] [12]
   
   
2006 [01] [02] [03] [04] [05] [06]
  [07] [08] [09] [10] [11] [12]
   
 
 

 

 

   
© Jürgen Müller